sale

Inverter Hòa Lưới Sofar Solar Hybrid 15000TL-3PH

Product Name: HYD 15000TL-3PH

Product Model: 15000TL-3PH

73.900.000

Thanh toán ngay

Bộ Hòa Lưới Sofar Solar

  • 4MPPT input,more flexible configuration
  • APF mode,improved grid power quality
  • Diversified work patterns and rapid gains
  • Full digital control,higher control accuracy
  • Multiple parallel systems,more flexible system solutions
  • Off-grid output can be connected to unbalanced load,three-phase separate output is supported

 

LƯU Ý : Mọi thông số trên tất cả các sản phẩm của Website đều mang tính chất tham khảo theo thuyết tương đối và hoàn toàn có thể thay đổi mà không báo trước 

Download Specifications HYD 15000TL-3PH Here