Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono 30W

OS-M:36-30W

Framed:36-cell module

Range:10W

Bộ Pin Năng Lượng Mặt Trời

605.000

Thanh toán ngay

 

 

Thông Số Kỹ Thuật :

 

 

ELECTRONICAL CHARACTERISTICS

 

[table id=16 /]

Lưu Ý : Thông số kỹ thuật có trong biểu dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước