Bộ Inverter Hòa Lưới 3Fa Sofar Solar 11KTL-X

Product Name: Sofar 11KTL-X

Product Model: 11KTL

Bộ Inverter Hòa Lưới 3Fa Sofar Solar 11KTL-X

23.290.000

Thanh toán ngay

Bộ Inverter Hòa Lưới 3Fa Sofar Solar 11KTL-X

Mã SP : 11KTL-X,11ktl-x,11ktlx,sofar solar 11k,SOFAR SOLAR 11K,

High-yield

 • Max 98.3% efficiency
 • Real time precise MPPT algorithm for max harvest
 • Wide input voltage operation range from 160V to 960V

All in one. Flexible and economical system solution

 • DC switch
 • 4 inch screen,English display
 • Optimum selection for big PV plants, commercial buildings…

Low maintenance cost

 • High powered density
 • Rust-free aluminum covers
 • Flexible monitorings solution
 • Small size,Light weight

Intelligent grid management

 • Reactive power adjustable
 • Self power reducer when over frequency
 • Remote active/reactive power limit control

 

LƯU Ý : Mọi thông số trên tất cả các sản phẩm của Website đều mang tính chất tham khảo theo thuyết tương đối và hoàn toàn có thể thay đổi mà không báo trước